Κατεβάστε τις εφαρμογές κινητών τηλεφώνων για iPhone , Android

Το έργο με τίτλο «Δημιουργία Πολυμεσικού, ηλεκτρονικού ξεναγού σε μονοπάτια πολιτισμού στα μαστοροχώρια Κόνιτσας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013, στον άξονα 4 του Τοπικού Προγράμματος Προσέγγισης LEADER της ΟΤΔ «ΗΠΕΡΙΟΣ Α.Ε.» και συγκεκριμένα έχει ενταχθεί στην υποδράση L313-1 με κωδικό ΟΠΣΑΑ 181515 (Αριθμ. Αποφ. 24134/21-11-20136).

Το έργο αφορά στην ανάπτυξη ενός πρότυπου ψηφιακού συστήματος παρουσίασης του πολιτιστικού αποθέματος της περιοχής των οικισμών Πυρσόγιαννης, Καστάνιανης & Γανναδιού του Δήμου Κόνιτσας και συγκεκριμένα:

  • Στην ανάπτυξη διαδραστικού ιστοχώρου, ο οποίος θα αποτελεί το βασικό εργαλείο συγκέντρωσης, παρουσίασης και ανάδειξης της πολιτιστικής και τουριστικής κληρονομιάς της περιοχής, όπως επίσης και του φυσικού της πλούτου.
  • Στην ανάπτυξη εφαρμογής ηλεκτρονικού ξεναγού (tourist e-guide app) για κινητά και συσκευές (smartphones, tablets, i-phone) μέσω των οποίων ο χρήστης θα μπορεί να περιηγηθεί στο χώρο των οικισμών αλλά και στην ευρύτερη περιοχή.

Με την ανάπτυξη του εν λόγω ιστοχώρου και της ηλεκτρονικής εφαρμογής χρήστης θα είναι σε θέση να γνωρίσει την περιοχή των Μαστοροχωρίων λαμβάνοντας τις απαραίτητες χρηστικές πληροφορίες για τους οικισμούς της περιοχής, να «κατεβάσει» χάρτες αλλά και λευκώματα που θα αναπτυχθούν για το σκοπό αυτό.

 

short line_greenshort line_green