Παρατήρηση άγριας ζωής

Στην ευρύτερη περιοχή της Κόνιτσας υπάρχουν ορισμένες περιοχές που έχουν θεσμοθετηθεί ως Καταφύγια Άγριας Ζωής ή περιοχές προσωρινής απαγόρευσης του ...
Διαβάστε περισσότερα

Παρατήρηση χλωρίδας

Πέντε ξεχωριστοί τύποι χαρακτηριστικών οικοσυστημάτων, που διακρίνονται μεταξύ τους ξεκάθαρα από την επικρατούσα βλάστηση, απλώνονται στην ευρύτερη περιοχή της Κόνιτσας.Στα ...
Διαβάστε περισσότερα