Από τα βουνά της Κόνιτσας, βράχια της Τύμφης προσφέρονται για αναρρίχηση μόνο τα ασβεστολιθικά ηση. Το αναρριχητικό πεδίο της Τύμφης αποτελεί ένα από τα πιο αξιόλογα και ταυτόχρονα δύσκολα αναρριχητικά πεδία της Ελλάδας. Από το 1955 έως σήμερα στο βουνό αυτό  και κυρίως  στις κορυφές Αστράκα (2436μ) και Γκαμήλα (2497μ) έχουν χαραχθεί αρκετές αναρριχητικές και ταυτόχρονα καταρριχητικές διαδρομές, οι οποίες περιλαμβάνουν ποικιλία  βαθμών δυσκολίας.

Ένα αναρριχητικό πεδίο βρίσκεται στην περιοχή του Αμάραντου, δίπλα στα ιαματικά λουτρά της περιοχής, προσφέροντας εύκολη πρόσβαση, δυνατότητες διαμονής και πολύ καλή ποιότητα βράχου. Ένα δεύτερο αναρριχητικό πεδίο δημιουργήθηκε κοντά στο χωριό Καλόβρυση και πολύ κοντά στο Μπουραζάνι που αποτελεί περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλους. Τέλος, μόλις 2 χιλιόμετρα από την πόλη της Κόνιτσας, δημιουργήθηκε στο φαράγγι στη θέση “Μπούση” ένα αναρριχητικό πεδίο μικρής και μεσαίας δυσκολίας. Οι αναρριχητικές εξορμήσεις στα παραπάνω αναρριχητικά πεδία μπορούν να συνδυαστούν και με άλλες δραστηριότητες όπως πεζοπορία, ποδήλατο βουνού κ.α.